051 422 13 855
تلفن تماس
http://cp.faradadeh.com
سامانه پشتیبانی
تماس با ما
آدرس دفتر مرکزی:

خراسان رضوی ، نیشابور ، خیابان پانزده خرداد ، بین پانزده خرداد 13 و 15 ، پلاک 251

تلفن:

05142213855

سامانه پشتیبانی مشتریان:

http://www.faradadeh.com/client-area